Hasznos ismeretek, értékes nyeremények: országos honismereti tanulmányi verseny általános iskolás tanulók részére a 2017/18. tanévben

Hasznos ismeretek, értékes nyeremények korábbi évek
összefoglalója

általános iskolások részére a 2017/18. tanévben

A 2017/18. évi verseny lezárult, az eredmények megtekinthetőek itt, illetve a tanulói és pedagógus modulokban.
Az eredményekről mindenkit e-mailben is értesítünk.

Pedagógusoknak

Tisztelt Kolléga!

A verseny az idei tanévben is a 3-7. évfolyamon kerül megszervezésre. A tanév során négy fordulóban kapnak feladatokat a tanulók (fordulónként 15 feladat), melyeken keresztül információkhoz jutnak hazánk természetével, történelmével, nemzeti értékeivel kapcsolatban. A feladatok az iskolai tananyag kiegészítéseként, a diákok életkori sajátosságainak figyelembevételével, játékos megközelítésben íródtak.

7 az 1-ben verseny: honismeret gyűjtőnév alatt 7 témakör: magyar irodalom, történelem, földrajz, környezetismeret, néphagyomány, hungarikumok, feltalálók

A nevezési díj 3000 Ft / tanév, melyből 100 Ft-ot minden évben alapítványi támogatásra fordítunk. Az elmúlt évek támogatásait korábbi évek összefoglalója menüpontban olvashatja.

Minden benevezett tanuló nevezési ajándékot, a verseny végén pedig záróajándékot, oklevelet, érmet illetve emléklapot kap, valamint értékes tárgyjutalmak kerülnek gazdára a legeredményesebb tanulók között.

Két szinten hirdetünk kiemelt eredményt: megyei illetve országos 1-20. helyezés.

A fődíj egy osztálykirándulás, melyet azon osztályok nyerhetnek, ahonnan három vagy több tanuló vesz részt a versenyben.

A verseny feladatlapjai az egyes fordulók után kiválóan alkalmasak órai feldolgozásra is, közös munkára egy-egy kapcsolódó tananyag kiegészítéseként. A feladatok sokszínűsége minden tanulónak okoznak izgalmas pillanatokat.


Megköszönjük segítségét

Tisztában vagyunk vele, hogy a versenyre való felhívás, a gyerekek nevezése, a feladatok megoldásában való segítő támogatás illetve az érmek, oklevelek, ajándékok kiosztása többletmunkával jár minden pedagógus részéről.

Hisszük azonban, hogy versenyünk egyben tehetséggondozás is, ami feladataival nem csupán a tananyagot dolgozza fel, hanem az egyes ismeretköröket integrálva, a kutató munka által újabb ismereteket ad a tanulóknak. Éppen ezért a verseny végén minden közreműködő pedagógus részére igazolást állítunk ki erről a felkészítő, tehetséggondozó munkáról, mellyel pedagógusi portfólióját is gazdagíthatja.

Ezen felül pedig, megköszönve segítő munkájukat, a versenybe nevezett három tanulónként 1000 Ft értékű Kultúra Erzsébet-utalványt küldünk minden közreműködő pedagógusnak, mely felhasználható kulturális szolgáltatások igénybevételére (muzeális intézmény, művészeti létesítmény, kiállítóhely kiállításaira, színházi, tánc-, cirkuszi vagy zeneművészeti előadásra). Pl.: 9-11 fő esetében 3000 Ft vagy 15-17 tanuló nevezésénél 5000 Ft értékű utalványt küldünk a verseny végén.
A létszám meghatározásához a tanulók nevezése történhet akár különböző osztályokból vagy évfolyamokból is!
Határon túli iskolák pedagógusainak az ajándékot nem utalvány formájában küldjük.


A tanulók versenyben való részvétele nevezéshez kötött, melyre a következő lehetőségeket biztosítjuk: ​
  1. Tanulók nevezése a pedagógus által a honlapon
    Rövid regisztrációt követően fel tudja rögzíteni a nevezni szándékozó tanulók adatait.

  2. A ta​nulók nevezhetnek egyénileg (szülővel) is a weboldalon keresztül