Hasznos ismeretek, értékes nyeremények: országos honismereti tanulmányi verseny általános iskolás tanulók részére a 2017/18. tanévben

Hasznos ismeretek, értékes nyeremények korábbi évek
összefoglalója

általános iskolások részére a 2017/18. tanévben

A 2017/18. évi verseny lezárult, az eredmények megtekinthetőek itt, illetve a tanulói és pedagógus modulokban.
Az eredményekről mindenkit e-mailben is értesítünk.

A verseny szabályzata

A verseny célja

Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny célja: Hazánk természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül játékos megközelítésben.

A verseny menete

A verseny a 3-7. évfolyamos tanulók számára kerül meghirdetésre, a versenyben való részvétel nevezéshez kötött.
Nevezési határidő: 2017. szeptember 30. A nevezési határidőt iskolai visszajelzések alapján egy héttel meghosszabbítottuk: 2017. október 6.
A határidő lejárta után a nevezés folyamatosan lehetséges a "Határidő utáni folyamatos nevezés módosult feltételei" részben leírtak szerint egészen a harmadik fordulóig: a fordulók közbeni nevezéskor az előző forulók is kitöltendők, így hátránnyal nem jár a határidő utáni nevezés.

A verseny 4 fordulóból áll, a tanulóknak fordulónként 15 feladatot kell megoldani. A feladatok megoldása interneten, a verseny honlapján történik.
Az egyes fordulók kitöltésének kezdődátumai:
- I. forduló: 2017. október 10.
- II. forduló: 2017. november 28.
- III. forduló: 2018. január 9.
- IV. forduló: 2018. február 27.
A feladatok megoldásának végső dátuma: 2018. április 10.
A verseny lezárása, eredményhirdetés: 2018. április 17.

Nevezés

Nevezni a következő módon lehetséges:
- Iskolában a pedagógus által interneten (Nevezési díj befizetése a pedagógus által összegyűjtve, postai (sárga vagy rózsaszín) csekken, banki átutalással vagy bankkártyával lehetséges)
- Tanuló egyénileg (szülővel) az interneten keresztül (Nevezési díj befizetése bankkártyával vagy banki átutalással)
A nevezés csak a nevezési díj befizetésével érvényes. A nevezési díj 3000 Ft/fő/tanév.

A feladatok

7 az 1-ben verseny: a honismeret gyűjtőnév alatt 7 tantárgy és ismeretkör feladatait tartalmazza: magyar irodalom, történelem, földrajz, környezetismeret, néphagyomány, hungarikumok, feltalálók. Három fordulóban fordulónként 15 feladat, a tanév során összesen 60 feladat.
A feladatok megoldásánál A-B-C-D válaszokból ki kell választani a megfelelőt.
A feladatok beküldése kizárólag interneten keresztül lehetséges, ebből adódóan a megoldáshoz bármilyen segédeszköz felhasználható, ez egyben egyfajta kutatómunka, felfedező játék is. Egy-egy feladatsor a verseny során tetszés szerint elmenthető, visszanézhető, újra kezdhető és folytatható, amíg a tanuló úgy nem dönt hogy befejezte, és le nem zárja azt.
Feladatsor lezárást követően annak módosítására már nincs lehetőség.
A feladatsorok kiértékelése a tanulói beküldést követően azonnal megtörténik: minden jó megoldás 1-1 pontot ér. A nem megoldott vagy a hibásan megoldott feladat 0 pontot ér.
A tanuló a kiértékelt feladatokat, az esetleges hibákat megtekintheti.
A tanuló az így elért pontjait az internetes rendszerben folyamatosan figyelemmel kísérheti.

Értékelés és nevesített eredmények

A végső pontszám meghatározása: a verseny lezárását követően minden feladatról meghatározásra kerül annak nehézségi foka. A nehézségi fok egy arányszám, mely azt mutatja hogy a versenyzők hány százaléka nem tudta jól megoldani. A nehézségi fokkal súlyozott összpontszám alapján kerül kiszámolásra a tanulók végső pontszáma, mely a helyezések meghatározásához szolgál.

A verseny végén két szinten hirdetünk kiemelt eredményt:
- megyei összesítések évfolyamonként 1-20 helyezettjei
- országos összesítés évfolyamonként 1-20 helyezettjei
A fenti helyezéseket elért tanulók oklevelén a megyei ill. országos összesítésben elért helyezésük szerepel.
A versenyben résztvevő többi tanuló emléklapján pedig az elért eredmény százalékos formában kerül feltüntetésre.

Nyeremények

Nevezési ajándék minden tanulónak: minden versenyre benevezett tanuló nevezési ajándékot kap. Az ajándék a második fordulót követően kerül postázásra.
Oklevél: a verseny lezárását követően valamennyi tanuló nyomtatott oklevelet illetve emléklapot kap, mely tartalmazza az elért eredményét.
Érem: az I-III. helyezetteknek postai úton az iskolán keresztül
Záróajándék mindenkinek, aki befejezi a versenyt.
Minden I. helyezett (hibátlan) versenyző ​nyereményben részesül.​
Több mint 500 db garantált nyeremény a legjobbaknak!
Könyvjutalom vagy pendrive
További értékes ajándékok: a verseny lezárását követően, a legjobb eredményt elért versenyzők között kisorsolásra kerül: 5db tablet, 5db társasjáték, 5db roller​
Ajándékok, nyeremények minden esetben az iskolába, a regisztrált pedagógus nevére kerülnek kiküldésre. Tanulói címeket a verseny szervezője nem tartja nyilván.

Fődíj - csapatverseny

Az egy osztályból nevező tanulók automatikusan egy csapatot alkotnak. Az alábbi díjakra azon osztályok esélyesek, amelyből minimum három tanuló részt vesz a versenyben. Az osztály pontszáma a tanulók pontszámának átlaga. A fődíj a legeredményesebb osztályok között kerülnek kisorsolásra:
osztálykirándulás busszal, egyeztetett helyszínre.

Határon túli nevezésekre vonatkozó kiegészítő feltételek

Határon túli iskolákba nevezési ajándékot és a záróajándékot együttesen küldjük a verseny lezárásakor.

Határidő utáni folyamatos nevezés módosult feltételei

A nevezési határidő után a nevezés folyamatosan lehetséges 2018. március 31.-ig a következő feltételekkel:
Amennyiben a nevezés pl. már az első forduló után történik, akkor a tanuló azonnal el tudja kezdeni az első forduló megoldását a honlapon. Ha a nevezés a második forduló után történik, akkor nevezés után egyből megnyílik az első, majd annak lezárása után a második feladatlap is. A feladatok megoldását és értékelését tekintve, valamint a nyereményeket illetően a határidő után nevező tanulókat semmiféle hátrány nem éri, a nyereményekre és az osztálykirándulásra ugyan úgy jogosultak! Nevezési ajándékot technikai okokból csak a második forduló előtt nevező tanulóknak tudunk küldeni

Támogatás

A nevezési díjak egy részét az idei évben is jótékony célra fordítjuk. Minden egyes határidőre történő nevezés után 100 Ft-ot adunk át a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére. A támogatás átadására az I. forduló megnyitását követően kerül sor.
Az elmúlt évek támogatásait korábbi évek összefoglalója menüpontban olvashatja.

Jogi vonatkozások

A versennyel kapcsolatos és a honlapon található minden képi és írott anyag a versenyt szervező Proking Hungária Kft. szellemi tulajdona. Azok felhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
A nevezéshez szükséges adatok megadásával és a nevezési díj befizetésével a nevező személy elfogadja jelen szabályzatot.
A versenyzők és pedagógusok adatait kizárólag a verseny lebonyolításához kerülnek nyilvántartásba, azok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. Részletesen az adatkezelés menüpont a weboldalon.

Szakmai, pedagógiai háttér

A verseny szakmai, pedagógiai minőségét Kamocsai Antalné „Bonis Bona - A Nemzet Tehetségeiért" díjas tehetséggondozó pedagógus biztosítja.

Információ, segítségkérés

Webcím: www.honismereti-tanulmanyi-verseny.hu
E-mail: info@honismereti-tanulmanyi-verseny.hu
Telefon: 06-30/2630-958 (hétköznap: 8:00 - 16:00-ig)
Postázási cím: Honismereti verseny, 9007 Győr, Pf. 704